Personvernerklæring

I. Generelt

1. Informasjon om innsamling av personopplysninger

I det følgende informerer vi om behandlingen av personopplysninger som er innsamlet ved bruk av nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, brukeratferd.

Ansvarlig i forhold til Art. 4 Avsn. 7 i EUs generelle personvernforordning (GDPR) er Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, Telefon: 49(0)511-87989280, E-post: info@delti.com, Nettsted:http://felger-shop.no/  (se vår Impressum). Du kan nå vårt Personvernombud på datenschutz@delti.com eller på vår postadresse rettet til «Personvernombudet».

Bruken av nettstedet vårt er i utgangspunktet mulig uten behandling av personopplysninger. Les mer under de tilsvarende punkter nedenfor for mer informasjon om de opplysningene (personlige) som er blitt elektronisk overført fra deg. Hvis vi betror enkeltoppgaver i forbindelse med våre tjenester til andre tjenesteleverandører, eller hvis vi ønsker å bruke dine opplysninger til markedsføringsformål, informerer vi i detalj om dette nedenfor. Avslutningsvis forklarer vi også de angitte kriteriene for oppbevaring av opplysninger.

2. Formål og rettsgrunnlag for behandlingen

Med mindre annet er beskrevet eller spesifisert, er formålet med vår opplysningbehandlingsvirksomhet å arbeide mot våre forretningsmål. Vi bruker forskjellige rettslige grunnlag for opplysningsbehandlingen.

- Hvis du gir oss samtykke til bestemte behandlinger av personopplysninger, er art. 6 nr 1 punkt a i GDPR rettsgrunnlaget, (heretter også bare kalt «samtykke»).

- Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt, der den, (potensielle), avtalepartneren er den registrerte, f,eks hvis du gjør produktforespørsler og/eller bestiller varer hos oss, og opplysningsbehandlingen er nødvendig for levering av varene, er art. 6 nr 1 punkt b i GDPR rettsgrunnlaget, (heretter også bare kalt «kontraktsytelse»).

- Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å overholde en lovmessig forpliktelse, f.eks for å overholde skatteopplysningsansvar, er art. 6 nr 1 punkt c i GDPR rettsgrunnlaget.

- Hvis behandlingen av personopplysninger er livsviktig for den registrerte eller en annen naturlig person, f.eks hvis en besøkende på et av våre varehus skader seg og vedkommendes opplysninger må gis videre til lege og/eller sykehus, er art. 6 nr 1 punkt d i GDPR rettsgrunnlaget.

- Behandlingen av personopplysninger kan, i følge art. 6 nr 1 punkt f i GDPR være tillatt i henhold til lov om personvern, dersom det er nødvendig for å beskytte en berettiget interesse for vårt firma eller for en tredjepart, med mindre interessene, de grunnleggende rettigheter og friheter til den berørte personen overstyrer dette. (Heretter også kalt «interessebalanse»). Vi anser gjennomføringen av vår forretningsvirksomhet med det formål å beskytte våre medarbeideres arbeidsplasser og våre aksjonærers interesser som våre grunnleggende legitime interesser. Dette faller også sammen med det den europeiske lovgiveren beskriver som selskapers legitime interesser Dermed kan legitim interesse antas hvis den registrerte og selskapet er i et kundeforhold, (47. kap. punkt 2 i GDPR), eller hvis personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål.

3. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Rett til informasjon,
 • Rett til utbedring eller sletting,
 • Rett til begrensning av behandling,
 • Rett til å motsette deg behandlingen,
 • Rett til dataportabilitet.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet over vår behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er beskrevet 3. kapittel i GDPR.

4. Eksistensen av en automatisert beslutningsprosess

Du er velkommen til å gjøre ditt kjøp på kreditt. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi utfører en kredittvurdering basert på matematiske og statistiske metoder gjennomført, (ved scoring), av kredittbyrået CEG Credit Boniversum GmbH, 41460 Neuss når du velger denne betalingsmetoden. De personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring av kredittvurderingen, [navn, fødselsdato, adresse, bankdetaljer], overføres til kredittbyrået, som deretter vurderer dem. Innsamling, lagring og formidling utføres deretter med det formål å gjøre en kredittvurdering i forhold til en betalingsstandard og på grunnlag av Art. 6 avsn. 1 nr. 1 pkt. b GDPR og art. 6 avsn. 1 nr. 1 pkt. f‚ GDPR. På grunnlag av disse opplysningene beregnes en statistisk sannsynlighet for lånestandarden og dermed din kredittverdighet. Hvis kredittvurderingen er positiv, er kredittkjøp mulig. Hvis kredittvurderingen derimot er negativ, er det ikke mulig med kredittkjøp. Beslutningen om hvorvidt et kredittkjøp er mulig, er utelukkende basert på en automatisert beslutning av vårt nettbutikksystem, utført på våre vegne av kredittselskapet, og våre ansatte utfører ikke en manuell vurdering av dine opplysninger i tillegg.

5. Opposisjon til behandling eller tilbaketrekking av dine opplysninger

Hvis du har gitt samtykke tilbehandling av opplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette. En slik tilbakekalling av samtykke vil påvirke den fremtidige behandlingen av dine opplysninger etter at du har gitt oss beskjed.

I den grad vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interessebalansen, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er spesifikt nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, noe vi vil påpeke ved beskrivelsene av hver av de følgende funksjonene. I tilfelle en slik uenighet, ber vi deg om å forklare årsakene til at vi ikke får lov til å behandle dine personopplysninger. I tilfeller der du har motsatt deg behandling vil vi undersøke situasjonen, og enten avbryte eller tilpasse behandlingen, eller gi deg en begrunnelse for våre legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Du kan selvfølgelig til enhver tid motsette deg behandling av dine personopplysninger for annonsering og analyse. Du kan ta kontakt med oss om tilbaketrekking av samtykke ved å bruke kontaktinformasjonen i paragraf 1.

6. Mottakere og kategorier av mottakere av dine personopplysninger

Opplysninger om våre kunder er viktige for oss, og hjelper oss å optimalisere våre tilbud. Informasjon som vi mottar, gir vi utelukkende videre til tredjepart som beskrevet nedenfor:

- Tilknyttede selskaper For å behandle bestillinger gir Delticom personopplysninger (og brukeropplysninger) videre til tilknyttede selskaper og deres datterselskaper. Disse selskapene er enten underlagt denne personvernerklæringen, eller følger retningslinjer som gir minst like stor beskyttelse som denne personvernerklæringen.

- Tjenesteytere Vi lar andre selskaper og enkeltpersoner utføre oppgaver for oss. Eksempler på dette kan være bl.a. pakkelevering, brevforsendelser eller e-poster, gjennomføring av betalinger (kredittkort, debitering og fakturering), vedlikehold av kundelister, analyse av våre databaser, markedsføringstiltak og kundeservice. Disse tjenesteyterne har tilgang til personopplysninger som de behøver for å utføre sine oppgaver. De har imidlertid ikke tillatelse til å bruke disse til andre formål. Utover dette er de forpliktet til å behandle opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen og med tysk personvernlovgivning.

- Tjenesteytere utenfor EU/EØS: Vi kan ikke utelukke at dine opplysninger blir overført til tredjeparts tjenesteytere. Vi krever at alle tjenesteytere, i henhold til artikkel 28, avsnitt 4 i GDPR, forplikter seg til å overholde tilstrekkelige og hensiktsmessige garantier i samsvar med artikkel 44 ff. GDPR (Overføring til tredjeparts land).

- Service "Predict"

Vi etterstreber alltid å forbedre vår service til kundene og å gjøre kjøpeprosessen brukervennlig, effektiv og selvbestemt helt til produktet er mottatt. Vi tilbyr nå den såkalte «Predict»-tjenesten i den nasjonale frakten av produkter kjøpt fra oss. Du vil først bli informert via SMS og/eller e-post om at pakken din er på vei, og at levering forventes neste dag. Hvis denne dagen ikke passer for deg må du gi oss beskjed om det. Hvis dagen ikke passer har vi andre alternativer, slik at leveringen blir mer fleksibel, hyggelig og trygg for deg. For mer informasjon gå til www.dpd.com

- Nyhetsbrev/Undersøkelser: Vi tilbyr deg muligheten til å abonnere på vårt nyhetsbrev, f.eks på http://felger-shop.no/ . Hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud, kan du på et hvilket som helst tidspunkt avregistrere deg, f.eks på http://felger-shop.no/ eller du kan sende oss en e-post til info@delti.com. I fremtiden kan du også gjøre dette ganske enkelt ved å velge innstillinger på din brukerkonto - «Min konto». Ved fullføring av hver bestilling har du mulighet til å delta i en spørreundersøkelse, og til å gi oss lov til å dele dine opplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål. Bare dersom du bekrefter dette valget, vil vi dele dine opplysninger med utvalgte samarbeidspartnere, eller sende deg tilbud på vegne av andre selskaper. I den grad dette skjer, mottar disse selskapene hverken navnet ditt, adressen din, eller annen personidentifikasjon. Spørreundersøkelsen og tillatelsen til å dele dine opplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål holdes adskilt. Det betyr at du også kan fylle ut markedsundersøkelsen, uten å gi oss tillatelse til å dele dine opplysninger med andre, eller motsatt, hvis du ønsker dette. Rettsgrunnlaget til dette er art. 6 avsn.1 pkt. a i GDPR («samtykke»).

- Beskyttelse av Delticom og tredjepart: Vi offentliggjør kundekontoer og personopplysninger hvis vi er lovmessig forpliktet til dette, eller når en slik deling av informasjon er påkrevd for å oppfylle våre allmenne vilkår og betingelser eller andre avtaler, samt for å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre kunder og en eventuell tredjepart. Dette medfører en datautveksling med selskaper som har spesialisert seg på forebygging og minimering av misbruk og kredittkortsvindel. Det presiseres uttrykkelig at det i denne sammenheng ikke vil skje noen deling av forretningsmessig informasjon med disse selskapene som strider mot denne personvernerklæringen.

- Informasjon om verifisering av din adresse, (kontroll for leveranse), skaffer vi fra infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. For dette formålet oversender vi de nødvendige opplysninger, (ditt fulle navn, adresse og eventuelt fødselsdato), til dette firmaet. Dine opplysninger vil også bli brukt av dette firmaet til fremtidige adressekontroller eller identitetskontroll overfor andre selskaper, samt for tilsvarende scorings-applikasjoner. Scoringen beregner, basert på matematiske og statistiske metoder, sannsynlighetsverdiene for en bestemt fremtidig forhold, og bruker de tilsvarende opplysninger for dette formålet. Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f GDPR («interessebalanse»).

- Frivillig deling av data: Etter en vellykket fullføring av en bestilling har du mulighet til å delta frivillig på en markedsundersøkelse som kan bidra til å ytterligere forbedre de tjenestene som vi tilbyr deg. Eksempel: Utsendelse av nyhetsbrev for samarbeidsselskaper. Rettsgrunnlaget til dette er art. 6 avsn.1 pkt. a i GDPR («samtykke»).

- Tildeling av krav, (factoring): Vi tilby betalingsmetoden AfterPay fra Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Deutschland («AfterPay»). Hvis du velger å fullføre kjøpet ved å bruke AfterPay som betalingsmetode, vil dine personopplysninger bli overført til AfterPay, f.eks. for- og etternavn, fødselsdato, adresse, (fakturerings- og leveringsadresse), e-postadresse, telefonnummer, kontonummer, faktureringsinformasjon, kredittkortinformasjon, (kortnummer, CCV-kode, utløpsdato), direkteavregningsinformasjon, (IBAN, BIC). Dine opplysninger blir kun overført til AfterPay hvis du gir ditt uttrykte samtykke til det. Rettsgrunnlaget for denne overføringen av dine opplysninger er art. 6 avsn.1 pkt. a i GDPR («samtykke»). Videre informasjon om AfterPays personvern: https://www.afterpay.de/datenschutz

7. Kriterier for lagring av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i samsvar med det juridiske grunnlaget som er angitt i denne erklæringen og lagrer personopplysninger. Dersom opplysningene ikke lenger rutinemessig kreves for å inngå kontrakt eller oppfylle innholdet i kontrakten, vil de bli slettet i henhold til den respektive lovbestemte oppbevaringsperiode.

8. Endringer ved Personvernerklæringen

Endringer eller tilpasninger av personvernreglene kan bli pålagt i fremtiden av juridiske og/eller organisatoriske grunner. Vær oppmerksom på den gjeldende versjonen av vår personvernerklæring.

II. Behandling av opplysninger for individuelle bruksområder

1. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Ved kun informativ bruk av nettsiden, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss opplysninger, samler vi kun inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til vår server. Hvis du ønsker å se på vår nettside, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for å vise vår nettside og sikre stabilitet og sikkerhet:

 • IP-Adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innhold i forespørselen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • hver overførte mengde data
 • Nettsiden som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og dets overflate
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren

I tillegg til de opplysningene som er nevnt her, lagres informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskaplser er små tekstfiler som blir lagret på harddisken din, og knyttes til nettleseren din, og som lar den enhet som plasserte informasjonskapselen, (i dette tilfellet oss), motta visse typer opplysninger. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Du hjelper oss på denne måten til å gjøre internett-tilbudet mer brukervennlig og generelt mer effektivt. Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»).

2. Forespørsler

Når du kontakter oss via e-post eller ved å bruke et kontaktskjema, vil informasjonen du oppgir, (din e-postadresse, eventuelt ditt navn og telefonnummer), bli lagret av oss for at vi skal kunne svare på dine spørsmål. Vi vil slette de opplysningene som mottas i en slik sammenheng når lagring ikke lenger er nødvendig, eller vi vil begrense behandlingen av dem hvis det er lovfestede krav til videre oppbevaring.

Hvis du blir kunde hos oss og f.eks har spørsmål om, eller klager på, bestillingen din, er det juridiske grunnlaget for opplysningsbehandlingen art. 6 avsn.1 nr 1 pkt. b i GDPR («kontraktoppfyllelse») Hvis du ikke skulle bli kunde av oss, er rettsgrunnlaget art. 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»).

3. Flere funksjoner og tilbud på nettstedet vårt

I tillegg til den rent informative bruken av nettstedet vårt tilbyr vi ulike tjenester som du kan benytte hvis du ønsker det. For å kunne gjøre dette må du vanligvis oppgi ytterligere personopplysninger som vi vil bruke for å kunne yte tjenesten, og som de tidligere nevnte personvernprinsippene gjelder for.

Til en del av behandlingen bruker vi eksterne tjenesteleverandører for behandling av dine personopplysninger. Disse har blitt nøye utvalgt og innleid av oss, og de er bundet av våre instruksjoner. Videre kan vi sende videre dine personopplysninger til tredjeparter, dersom deltagelser, konkurranser, kontrakter eller lignende tjenester tilbys av oss i samarbeid med partnere. For mer informasjon, se uttalelsen om personopplysninger eller i beskrivelsen av tilbudet nedenfor. Hvis våre tjenesteleverandører eller partnere er basert i et land utenfor EØS vil vi informere deg om konsekvensene av dette forholdet i beskrivelsene av tilbudet.

4. Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, i det omfanget og på den måten som forklares nedenfor.

Øktbaserte informasjonskapsler

Permanente informasjonskapsler

Øktbaserte informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse inkluderer sesjonskapslene. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som gjør at ulike forespørsler fra din nettleser kan tilordnes til den vanlige økten. Dette vil gjøre at datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktkapslene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt periode, noe som kan variere fra kapsel til kapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

Du kan konfigurere nettleserinnstillingen i henhold til dine ønsker, og f.eks avslå tredjeparts informasjonskapsler, eller alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Vi bruker også informasjonskapsler for å identifisere deg ved oppfølgingsbesøk hvis du har en konto hos oss eller for å evaluere effektiviteten av markedsføringsaktiviteter, f.eks hvis du kommer til oss via et nettsted som tilhører en spesiell partner, eller via en spesiell reklame. Disse informasjonskapslene lagres i opptil 30 dager. De benyttede Flash-informasjonskapslene registreres ikke av nettleseren din, men via Flash-Plug-in modulen. Videre bruker vi HTML5-lagringsobjekter som er lagret på enheten din. Disse objektene lagrer de nødvendige opplysningene uavhengig av nettleseren din og har ingen utløpsdato. Hvis du ikke vil ha behandling av Flash-Informasjonskapsler, må du installere et tilsvarende tillegg, f.eks „Better Privacy" for Mozilla Firefox ( https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/  ) eller Adobe-Flash-Killer-Cookie for Google Chrome. Du kan forhindre bruk av HTML5-lagringsobjekter ved å bruke privat modus i nettleseren din. I tillegg anbefaler vi at du regelmessig sletter informasjonskapslene og nettleserloggen manuelt.

5. Bruk av vår nettbutikk

Hvis du ønsker å bestille noe i vår nettbutikk, er det nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kontrakten, at du oppgir personopplysninger, (for- og etternavn, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer). Dette trenger vi for å behandle bestillingen din. Obligatoriske opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av kontraktene er spesielt merket, ytterligere detaljer er frivillige. Vi behandler de opplysningene du har gitt oss for å gjennomføre din bestilling. For å kunne gjøre dette, kan vi overføre betalingsopplysningene dine til vår bankforbindelse. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 avsn.1 nr 1 pkt. b i GDPR («kontraktoppfyllelse»)

Du står fritt til å opprette en kundekonto som lar deg lagre dine opplysninger til senere kjøp, for å se din tidligere og nåværende bestillingsinformasjon, og din interaksjon med Delticom.

Dine tidligere nevnte kundedata

Oversikt over dine tidligere og nåværende bestillinger hos Delticom, med detaljer om bestillingsnummer, merke, artikkelnavn, profil, dimensjon, antall, bestillingsdato, leveringsdato, leveringsstatus, etc.

Dine siste innloggingsdata med dato, dag og klokkeslett vises.

Kostnader for bestillingen, faktureringsadressen, leveringsadressen, bestillingsloggen, planleggings- og statusinformasjonen etc.

Hvis du oppretter en konto under «Min konto», vil opplysningene du gir, bli tilbakekallelige. Alle andre data, inkludert brukerkontoen din, kan du alltid slette i kundeområdet Det juridiske grunnlaget for bruk er artikkel 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»).

Vi kan også behandle opplysningene du oppgir for å informere deg om andre interessante produkter fra vår portefølje eller for å sende deg e-post med teknisk informasjon.

På grunn av kommersielle og skattemessige bestemmelser, er vi forpliktet til å lagre din adresse og dine betalings- og bestillingsopplysninger for en periode på ti år. Vi stiller imidlertid begrensninger på behandling, dvs. dine data vil bare bli brukt til å overholde juridiske forpliktelser.

For å forhindre uautorisert tilgang av tredjeparter til dine personopplysninger, spesielt økonomiske data, er bestillingsprosessen kryptert.

6. Bruk av sosiale medier

Vi bruker for øyeblikket følgende plugins for sosiale medier: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Vi bruker den såkalte to-klikk-løsningen. Med andre ord, når du besøker nettstedet vårt, sendes ingen personlige data til leverandørene av programtilleggene. Leverandøren av plugin-modulen gjenkjennes på den respektive logoen. Vi gir deg muligheten til å kommunisere direkte med leverandøren av plugin-modulen via den respektive knappen. Bare hvis du klikker på det merkede feltet og aktiverer det, mottar plug-in-leverandøren informasjon om at du har besøkt den tilsvarende nettsiden i vår nett-tjeneste. I tillegg blir dataene som er angitt i denne erklæringen, overført. Ifølge de respektive leverandørene i Tyskland, blir IP-adressen alltid, i Facebooks tilfelle, anonymisert umiddelbart etter innhenting. Ved å aktivere plugin-modulen, blir personlige data overført fra deg til den respektive plugin-leverandøren og lagret der (i USA, om det er amerikanske leverandører). Siden plug-in-leverandøren utfører datainnsamlingen, spesielt via informasjonskapsler, anbefaler vi at du sletter alle informasjonskapsler før du klikker på den gråtonede boksen i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

Vi har ingen innflytelse over de innsamlede data- og databehandlingsoperasjonene, og vi er heller ikke fullt informert om det totale omfanget av datainnsamling, formålet med behandlingen, eller oppbevaringstidene. Vi har heller ingen mulighet til å slette dataene som samles inn av plugin-leverandøren.

Plug-in-leverandøren lagrer dataene som er samlet inn om deg som brukerprofiler, og bruker dem med henblikk på annonsering, markedsundersøkelser og/eller for å skreddersy nettsider. En slik evaluering utføres spesielt, (også for brukere som ikke er innlogget), for presentasjon av behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på vår nettside. Du har rett til å motsette seg dannelsen av disse brukerprofilene, og du må kontakte den respektive plugin-leverandøren for å utøve denne rettigheten. Gjennom plugin-modulene gir vi deg muligheten til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Det juridiske grunnlaget for bruk av plug-in-modulene er artikkel 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»).

Dataoverføringen foregår uansett om du har en konto hos plugin-leverandøren og er logget inn der. Hvis du er logget inn hos plugin-leverandøren, blir opplysningene dine samlet fra oss tilordnet direkte til din eksisterende konto hos plug-in-leverandøren. Hvis du trykker på aktiverings-knappen og du for eksempel kobler sidene, lagrer plugin-leverandøren også denne informasjonen i brukerkontoen din og deler den offentlig med kontaktene dine. Vi anbefaler å logge ut regelmessig etter bruk av et sosialt nettverk, men spesielt før du aktiverer knappen, da dette forhindrer at du deler profilen din med plug-in-leverandøren.

For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og den behandling som utføres av plug-in-leverandøren, vennligst se personvernerklæringene fra disse leverandørene som er angitt nedenfor. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger for beskyttelse av personvernet ditt.

Adresser til de respektive plugin-leverandørene og nettadressen med deres personvernerklæringer:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

http://www.facebook.com/policy.php; For mer informasjon om datainnsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Facebook har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=no . Google har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, et datterselskap av Facebook Inc. Informasjon om personvern: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, et datterselskap av Google LLC. For informasjon om personvern og overholdelse av EU-US-Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no 

III. Webanalyse/brukerbasert elektronisk annonsering

1. Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalyse-tjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "Cookies", informasjonskapsler, som er lagret på datamaskinen, til å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som informasjonskapslene gir om din bruk av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og blir lagret der. Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil din IP-adresse bli avkortet innen medlemsstatene i EU eller andre parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen blir overført til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og gi andre tjenester relatert til bruken av nettstedet og internett til eieren av nettstedet.

Den IP-adresse som overføres fra nettleseren din som en del av Google Analytics vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene fullt ut på dette nettstedet. Du kan også forhindre at Google samler inn de dataene som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til din bruk av nettstedet, (inkludert din IP-adresse), samt behandling av disse opplysningene hos Google, ved hjelp av nedlasting og installasjon av en nettleserplug-in som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no

Dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp ()". Som et resultat blir IP-adresser behandlet i forkortet utgave, og en tilknytning til en enkeltperson kan utelukkes. Hvis opplysningene som er samlet inn om deg er tildelt en personlig referanse, blir den umiddelbart utelukket og personopplysningene slettes umiddelbart.

Vi bruker Google Analytics til å analysere og regelmessig forbedre bruken av nettstedet vårt. Med statistikken kan vi forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For de unike tilfellene der personopplysninger blir overført til USA, er Google underlagt EU-US PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rettsgrunnlaget for å bruke Google Analytics er Art. 6 Avsn. 1 nr. 1 pkt. f GDPR.2

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Brukervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Informasjon om personvern: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, og personvernerklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Dette nettstedet bruker også Google Analytics til å analysere brukertrafikk gjennom en bruker-ID. Du kan deaktivere kryssanalyse av brukeratferden din ved å gå til din kundekonto under "Mine opplysninger", "Personopplysninger". Dette nettstedet bruker også Google Analytics til å analysere brukertrafikk gjennom en bruker-ID. Du kan deaktivere kryssanalyse av brukeratferden din ved å gå til din kundekonto under "Mine opplysninger", "Personopplysninger".

2. Adobe Analytics (Omniture)

Dette nettstedet bruker webanalysetjenesten Adobe Analytics (Omniture) for å analysere og regelmessig forbedre bruken av nettstedet vårt. Med statistikken kan vi forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For de unike tilfellene der personopplysninger blir overført til USA, er Adobe underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rettsgrunnlaget for bruken av Adobe Analytics er artikkel 6 Avsn. 1 nr. 1 pkt. f i GDPR.

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din for denne evalueringen. Informasjonen som samles inn inn på denne måten lagres på servere, også i USA. Hvis du motsetter deg lagring av informasjonskapsler gjør vi oppmerksom på at du kanskje ikke kan benytte dette nettstedet fullt ut. Å motsette seg lagring av informasjonskapsler er mulig ved å gjøre innstillinger i nettleseren din, eller ved å klikke på «Avmelding» på http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Dette nettstedet bruker Adobe Analytics (Omniture) med innstillingen „Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" og „Obfuscate IP-Removed", som vil forkorte din IP-adresse ved siste oktett og erstatte den med en generisk, dvs, ikke tildelbar, IP-Adresse. Identifisering av en enkeltperson er dermed umulig.

Tredjepartsinformasjon: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Personvern: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

3. Kundeevaluering (Trustpilot)

Vi integrerer kundeanmeldelser for prosessoptimalisering på vår nettside og for å bli bedre kjent med våre kunder. Som en vurderingsplattform bruker vi til dette formål leverandøren Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 5, 1112 København, Danmark. Du kan frivillig sende inn en evaluering via Trustpilot. Rettsgrunnlaget til dette er art. 6 avsn.1 pkt. a i GDPR («samtykke»). Ytterligere informasjon om personvern hos TrustPilot:

http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

Vi bruker Optimizelys webanalysetjeneste, «Optimizely», Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, for å forbedre og videreutvikle våre nettsteder. Dette gjør vi ved å teste individuelle sider - for eksempel ved å finne ut om optimal plassering av innhold og ved å samle inn statistiske data. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger. Informasjonen om din bruk av dette nettstedet sendes anonymt til Optimizely i USA og lagres på serverne der. Det juridiske grunnlaget for bruk av plug-in-modulene er artikkel 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f GDPR («interessebalansering»).

For informasjon om personvern hos Optimizely, vennligst besøk:

https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Du kan deaktivere Optimizely i henhold til instruksjonene som finnes på denne lenken: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Denne nettsiden bruker også det nettbaserte markedsføringsverktøyet DoubleClick by Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukerne, for å forbedre kampanjens effektivitetsrapporter, eller for å forhindre at en bruker ser de samme annonsene flere ganger. En informasjonskapsel gir Google mulighet til å spore hvilke annonser som kjører i hvilken nettleser, noe som hindrer at de vises flere ganger. I tillegg bruker DoubleClick informasjonskapsler for å spore konverteringer relatert til annonseforespørsler. For eksempel, hvis en bruker ser en DoubleClick-annonse og senere går til annonsørens nettsted med samme nettleser og kjøper noe der. Ifølge Google inneholder DoubleClick-informasjonskapsler ikke personlig identifiserbar informasjon.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen kontroll over omfanget og videreutnyttelsen av opplysningene som samles inn om bruken av nettstedet gjennom dette verktøyet fra Google, og informerer deg derfor om det vi vet: Ved å inkludere DoubleClick mottar Google informasjonen om at du bruker de spesifikke delene av nettstedet vårt eller at du klikket på en annonse hos oss. Hvis du er registrert på en tjeneste fra Google, kan Google knytte besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det en sjanse for at leverandøren vil finne og lagre din IP-adresse.

Du kan nekte å delta i denne sporingsprosessen på flere måter: a) ved å endre innstillingene i nettleseren din, spesielt ved å velge bort tredjeparts informasjonskapsler gjør dette at du ikke vil motta tredjepartsannonser; b) ved å deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å sette nettleseren til å blokkere informasjonskapsler fra domenet "www.googleadservices.com" https://www.google.de/settings/ads, denne justeringen slettes når du sletter informasjonskapslene dine; c) ved å deaktivere interessebaserte annonser fra tilbydere som er en del av den selvregulerende kampanjen "Om Ads", se lenke http://www.aboutads.info/choices, denne innstillingen er slettet når du sletter informasjonskapslene; d) gjennom permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under lenken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpeker at du i et slikt tilfelle kanskje ikke kan bruke alle funksjonene i dette tilbudet fullt ut.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6 avsn. 1 nr. 1 pkt. f i GDPR. For mer informasjon om Doubleclick by Google, kan du gå til https://www.google.de/doubleclick og http://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt for Googles generelle retningslinjer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du se på Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Vi bruker også Google Remarketing. Dette dreier seg om tilfeller der vi ønsker å henvende oss til deg på nytt. Denne applikasjonen lar deg se våre annonser etter å ha besøkt nettstedet vårt, mens du fortsetter å bruke Internett. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler som er lagret i nettleseren din, som lar din brukeratferd når du besøker forskjellige nettsteder bli registrert og evaluert av Google. Slik analyserer Google ditt forrige besøk på nettstedet vårt. Ifølge Google blir det ikke utført en sammenstilling av de innsamlede dataene som ble samlet inn og lagret i forbindelse med remarketingen. Ifølge Googles egne uttalelser blir det i forbindelse med remarketing foretatt en pseudonymisering.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er Art. 6 Avsn. 1 nr. 1 pkt. f GDPR. For mer informasjon om personvern hos Google, se: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy og https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du se på Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

6. Re-targeting (Criteo)

Vår nettside bruker informasjonskapsler/annonserings-IDer for reklameformål. Dette gjør at vi kan vise våre annonser til besøkende som er interesserte i våre produkter på tilknyttede nettsteder, apper og e-post. Re-targeting-teknologier bruker informasjonskapsler eller kampanjer-IDer og viser annonsering basert på forrige nettleseratferd. For å motsette deg denne interessebaserte annonseringen, vennligst besøk følgende nettsteder:

http://www.networkadvertising.org/choices/ 

http://www.youronlinechoices.com/ 

Vi kan utveksle informasjon som tekniske identifikatorer fra din registreringsinformasjon på vår nettside eller vårt CRM-system med pålitelige annonseringspartnere. Dette vil forbinde enhetene og/eller miljøene dine og gi deg en sømløs brukeropplevelse med enhetene og miljøene du bruker. For mer informasjon om disse sammenkoblingsmulighetene, vennligst se personvernreglene som du finner i de nevnte plattformene eller forklaringene nedenfor. Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»). Criteos personvernerklæring: http://www.criteo.com/de/privacy 

7. Bing Ads (Konverteringssporing)

Vi bruker Microsoft-konverteringsteknologi (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din, forutsatt at du har nådd vår nettside via en Microsoft Bing-annonse. Microsoft og vi kan dermed forstå om besøkende på nettstedet kom til nettstedet vårt via annonser på Bing og om de kan nå en tidligere bestemt destinasjonsside (konverteringssted). Vi ser bare antall brukere som klikket på en Bing-annonse, og som deretter ble omdirigert til konverteringssiden. Ingen personlig informasjon om identiteten til de besøkende på nettstedet blir delt. Du kan motsette deg den nødvendige innstillingen av en informasjonskapsel - for eksempel via en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk innstilling av informasjonskapsler. Rettsgrunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6, avsn. 1 nr. 1 pkt f i GDPR («interessebalanse»). Hvis du vil ha mer informasjon om personvern og informasjonskapsler fra Microsoft Bing, kan du besøke Microsofts webområde: http://privacy.microsoft.com/NO-NO/fullnotice.mspx.

Remarketing

Vi bruker også Bing Remarketing. Dette dreier seg om tilfeller der vi ønsker å henvende oss til deg på nytt. Denne applikasjonen lar deg se våre annonser etter å ha besøkt nettstedet vårt, mens du fortsetter å bruke Internett. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler som er lagret i nettleseren din, som gjør at din brukeratferd når du besøker ulike nettsteder, registreres og evalueres av Microsoft. Slik registrerer Microsoft ditt forrige besøk på nettstedet vårt. Ifølge Microsoft blir det ikke utført en sammenstilling av de innsamlede dataene som ble samlet inn og lagret i forbindelse med remarketingen. Det blir, ifølge Microsoft, utført en pseudonymisering under remarketing.

8. The Trade Desk

Vi bruker målretting og sporingsteknologi fra The Trade Desk Inc., 42N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA Trade Desk. Til markedsføringsformål sendes informasjonskapsler til datamaskinen din, og informasjon om din surfe-atferd blir samlet anonymt inn. Innsamling og behandling av personopplysninger skjer ikke. The Trade Desk har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å motsette deg informasjonskapsler ved å gå til http://www.adsrvr.org/.

For mer informasjon om personvern hos Trade Desk, besøk https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

9. Plattform161

Vi bruker målretting og sporingsteknologi fra Plattform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4. etasje, 1066 VH Amsterdam, Nederland ("Plattform161") Til markedsføringsformål sendes informasjonskapsler til datamaskinen din, og informasjon om din surfe-atferd blir samlet anonymt inn.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å motsette deg informasjonskapsler ved å gå til http://ads.creative-serving.com/opt-out. For mer informasjon om personvern hos Plattform161, vennligst besøk: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

10. Kupona

Vi bruker målretnings- og sporingsteknologien KUPONA GmbH, Frankfurter Strasse 8, D-36043 Fulda (Kupona), for optimalisert presentasjon av online markedsføringskampanjer. Til dette formål samler Kupona anonymisert informasjon og data om bruken av nettsider ved hjelp av informasjonskapsler. Etter en algoritmebasert analyse av surfeatferd kan KUPONA også gjøre målrettede produktanbefalinger på andre nettsteder i form av produktspesifikke reklamebannere. Bruk av informasjonskapsler tjener kun for å optimalisere tilbudet, og en personlig identifisering av brukeren er fortsatt utelukket, samt bruk og utlevering av opplysninger til en tredjepart. Hvis du fortsatt ønsker å motsette deg bruken av anonymiserte informasjonskapsler og den tilhørende analysen av surfeatferden, har du muligheten på følgende side: Klikk her for personvernsiden. Lenke: https://www.kupona.de/datenschutz

11. Targeting (The ADEX)

Vi bruker målretting og sporingsteknologi fra The ADEX GmbH, Rother Strasse 22, 10245 Berlin, Tyskland ("The ADEX"). Som et resultat kan brukeratferd, (for eksempel besøkte delsider, klikkede annonseringsbannere, forespurte søk), på nettstedet vårt brukes til å evaluere besøkende for å optimalisere annonsering basert på individuelle brukerinteresser. Informasjonskapsler, web beacons eller lignende teknologier brukes til dette formålet. Brukerdataene blir lagret pseudonymisert. IP-adressen din, som er overført av tekniske grunner, er helt anonymisert, og blir ikke brukt til visning av annonsering. Mer informasjon om personvern hos ADEX: http://de.theadex.com/company/privacy/

Hvis du ønsker å deaktivere databehandlingen som er nevnt ovenfor, kan du gå til følgende opt-out lenke for å motsette deg all fremtidig behandling av dine opplysinger av The ADEX: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

12. Kupongtilbud

For valg av et aktuelt interessant kupongtilbud vil vi pseudonymisere og kryptere hash av din e-postadresse og din IP-adresse og overføre til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus). (Art. 6 avsn. 1 punkt f i GDPR). Den pseudonymiserte hashverdien av e-postadressen vil bli brukt til å ta hensyn til eventuell motstand mot annonsering av Sovendus (artikkel 21 avsn. 3, artikkel 6 nr. 1 punkt c i GDPR). IP-adressen brukes av Sovendus utelukkende for datasikkerhetsformål og blir som regel anonymisert etter syv dager (artikkel 6 avsn. 1 punkt f i GDPR). For faktureringsformål pseudonymiserer vi også ordrenummeret, bestillingsverdien med valuta, sesjons-ID, kupongkode og tidsstempel til Sovendus (artikkel 6 avsn. 1 punkt f i GDPR). Hvis du er interessert i et kupongtilbud fra Sovendus, er det ingen reklamekonflikt med e-postadressen din, og du klikker på kupongbanneret som bare vises i dette tilfellet. Vi vil kryptere adressen din, navn og e-postadresse før overføring til Sovendus sin klargjøring av kupongen (artikkel 6 avsn. 1 punkt b og f i GDPR). Ytterligere informasjon om behandlingen av opplysningene dine hos Sovendus finner du i retningslinjene for databeskyttelse på www.sovendus.de/datenschutz.

Stand Mai 2018

AT | BE-FR | BE-NL | CH-DE | CH-FR | DE | DK | ES | FI | FR | IE | IS | IT | NL | NO | PL | PT | SE | UK

felger-shop.no, et tilbud fra Delticom AG